© Copyright 2015 all rights reserved

Expositie “NU NIET IN HET STEDELIJK”


Expositie : G4 ‘ Nu Niet in het Stedelijk ’

Bezoek Expositie Bavink
Galerie Vriend van Bavink
Locatie: Schuilkerk Raamgracht 4
www.vriendvanbavink.nl

Opening 27 maart 17:00
27 maart – 5 april
Openingstijden : 13.00-21.00

In een vergeten schuilkerk aan de Raamgracht exposeert Galerie Vriend van Bavink werk van het kunstenaars collectief G4, bestaande uit de kunstenaars Aldert Mantje, Peter Kempf, Menno Schenk en Toon den Heijer.

Op 27 maart zal G4 voor het eerst naar buiten treden met hun werk. De afgelopen twee jaar heeft G4 in de luwte tientallen schilderijen gemaakt. Bij ieder doek zijn ze gestart vanuit een krantenfoto, deze schilderde ze dan gedeeltelijk na. De term ‘Journalistic Paintings’ hebben de kunstenaars in het leven geroepen, waarmee ze aangeven dat ieder schilderij ontstaat vanuit de actualiteit en dat ze deze herinterpreteren. Wanneer een toeschouwer een doek ziet, is het niet direct duidelijk waar het schilderij naartoe gaat. Door de vele symbolen op ieder werk is het onderwerp niet altijd helder en door de tientallen toevoegingen van alle leden verandert de thematiek van de schilderijen constant tijdens het maakproces. Dit maakt de werken mysterieus en iedere kunstenaar uit de groep interpreteert de werken op een andere manier. Toch zijn er wel duidelijk vier hoofd thema’s ontstaan waardoor er vier series schilderijen zijn te onderscheiden; Battle of San Romano, Proof of God, How the west was won en The Renegades.
De vier serie hebben uiteenlopende thematiek. Ze bestrijken allen universele wereldse problemen, gewoontes en opvattingen. Ze gaan over politieke historische strijd, oorlog en de onzin hiervan, het godsbewijs van Gödel, de woestijnen van Amerika, cowboys en indianen en behelsen een serie portretten van onder andere Louise Bourgeois, Rob Scholte en Theo van Gogh.
G4DIGIFLYER03